Rauma Bygdeservice AS
Hjem
Vaktmestertjenester
Maling & Vedlikehold
Utleie av arbeidskraft
Lift & Minigraverutleie
Traktor & Minigravertjenester
Gartnertjenester
Hyttebygg & Eiendom
Handelsforeningen

 

free web hit counter

 

Rauma Kommune
Hyttebygg & Eiendom

Hytte

Vi tilbyr leveranse av komplette hyttebygg, påbygg og garasjer. Hyttetomter på Bjorli.

Vi har også kjøpt tidligere eldresenteret i Isfjorden som nå bygges om til selveierleiligheter med høg standard.
Byggestart vinteren 2009-10.


Bilder.

1 I 2 I 3 I 4 I 5

Ansatte

Vaktmestertjenester I Maling & Vedlikehold I Utleie av arbeidskraft I Lift & Minigraverutleie I Traktor & Minigravertjenester I Gartnertjenester I Hyttebygg & Eiendom

(C) Rauma Bygdeservice AS 2010
Terje Ivar Kavli
Tlf: +47 932 02 011
E-post: terje-ik@online.no

Mittet Design

E-post Rauma Kommune